Như chúng ta đã biết hiện nay, mọi công việc đều phải sử dụng vốn, đồng thời vốn cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hoạt động và tồn tại của doanh nghiệp, bởi vì nếu doanh nghiệp muốn hoạt động và đầu tư kinh doanh thì cần phải có vốn để duy trì. và phát triển. Ngày nay, vốn có nhiều dạng và nhiều loại khác nhau, nhưng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn.

Vậy bạn hiểu các nguồn vốn như thế nào? Bài viết dưới đây do chúng tôi cung cấp cho bạn đọc về một hình thức cho vay phổ biến và được nhiều người áp dụng đó là vốn ngắn hạn.

Bạn đang xem: Nguồn vốn ngắn hạn là gì

tư vấn pháp luật trực tuyến tổng đài miễn phí: 1900.6568

1. vốn ngắn hạn là gì?

Chắc hẳn trong kinh doanh ai cũng rất quan tâm đến yếu tố vốn, đây là yếu tố quan trọng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ công ty nào. Đối với các công ty, việc huy động nguồn vốn nào để đáp ứng nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty là rất quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính hiện nay, các nhà quản lý tài chính có nhiều lựa chọn về phương thức huy động vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty.

Hơn nữa, với mỗi hình thức huy động vốn đều có những ưu nhược điểm riêng, vấn đề là quyết định hình thức huy động vốn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty. việc kinh doanh. Hiện tại chúng tôi thấy các công ty đang phát triển, các công ty cần đầu tư vốn vào tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, và công ty có thể sử dụng vốn ngắn hạn hoặc vốn dài hạn để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản ngắn hạn.

nên chúng ta có thể kết luận rằng vốn ngắn hạn là nguồn tài trợ kinh doanh có thể được huy động và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn dưới 1 năm và các nguồn vốn này được sử dụng để bổ sung cho nhu cầu vốn lưu động, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh được thực hiện thường xuyên, liên tục. do đó, trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp của bạn thường xuyên có nhu cầu tài chính ngắn hạn, điều này xảy ra khi có sự chênh lệch về thời gian và quy mô giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra khỏi doanh nghiệp. Khi công ty tiêu thụ hàng hóa và thu tiền thì phát sinh dòng tiền, khi công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa dự trữ cho sản xuất kinh doanh thì phát sinh dòng tiền. Do đó, dòng tiền ra lớn hơn dòng tiền vào, công ty cần bổ sung vốn. Nguồn vốn bổ sung này trước hết được lấy từ các khoản nợ phải trả theo chu kỳ mà công ty có thể tạo ra, phần còn lại công ty sẽ sử dụng vốn vay để vay nợ như tín dụng thương mại, thương mại, vay ngắn hạn ngân hàng, phát hành hóa đơn.

vốn ngắn hạn trong tiếng Anh là vốn ngắn hạn.

Nói một cách đơn giản nhất, vốn ngắn hạn là vốn tiền tệ tương ứng với tài sản ngắn hạn hoặc tài sản lưu động của công ty, chẳng hạn như tiền mặt, chứng khoán lưu động, hàng tồn kho và các khoản phải trả, thu nhập của khách hàng.

là hình thức cho vay tiền giữa người đi vay và người cho vay trên cơ sở giao dịch tài sản. do đó, người vay sẽ được vay một khoản tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng với thời gian vay ngắn hạn, thường là dưới 12 tháng. Bên vay có trách nhiệm trả cả gốc và lãi cho bên cho vay. Mục đích của các khoản vay ngắn hạn thường là để bù đắp vốn kinh doanh hoặc để tiêu dùng cá nhân.

Ngoài ra, hiện nay còn có các khoản cho vay trung hạn với thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 5 năm và các khoản vay dài hạn từ 5 năm trở lên, thậm chí lên đến 40 năm.

xem thêm: quy định mới nhất về luân chuyển cán bộ, giám đốc điều hành năm 2022

2. phân loại vốn ngắn hạn:

được phân loại theo vai trò của vốn ngắn hạn trong quá trình sản xuất và thương mại

Xem thêm: Tử vi tuổi Mão năm 2021: Bình ổn cả năm, trăm sự như ý

– Vốn ngắn hạn trong giai đoạn dự trữ là vốn ngắn hạn dưới dạng nguyên liệu chính, phụ liệu, nhiên liệu động cơ, phụ tùng thay thế, công cụ lao động nhỏ dự trữ cho sản xuất;

– Vốn ngắn hạn ở khâu sản xuất là vốn ngắn hạn ở dạng sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, chi phí phát sinh trong kỳ nhưng được tính dần vào giá thành của kỳ sau;

– Vốn ngắn hạn tồn đọng là vốn ngắn hạn dưới dạng thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn đầu tư ngắn hạn, vốn thanh toán (các khoản phải thu, ứng trước, …) cầm cố, ký quỹ ngắn hạn, v.v.

được phân loại theo hình thức biểu hiện của vốn ngắn hạn

– vốn tương ứng với giá trị của nguyên vật liệu, sản phẩm trong quá trình, bán thành phẩm, thành phẩm, v.v.;

– vốn bằng tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn.

được phân loại theo mức độ sử dụng vốn ngắn hạn

xem thêm: quy định về chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển lao động đối với công chức

– Vốn thường xuyên ngắn hạn là lượng vốn ngắn hạn mà công ty có nhu cầu thường xuyên trong một kỳ kế toán ngắn hạn (thường là 1 năm); đây là mức vốn ngắn hạn tối thiểu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

– Vốn ngắn hạn bất thường là số vốn ngắn hạn tăng lên vào các thời điểm khác nhau trong kỳ kế toán do tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hành vi phát sinh đột xuất được đưa vào lịch kế toán. tốt.

Để sản xuất, ngoại trừ những tài sản cố định cần thiết như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, … các công ty, tổ chức phải bỏ ra một số tiền nhất định để mua hàng hoá, nguyên vật liệu … nhằm phục vụ họ. . . vốn lưu động là yêu cầu đầu tiên để một công ty hoạt động, để bắt đầu hoạt động thì trước tiên công ty phải đáp ứng đủ vốn lưu động.

Xem thêm: Give out là gì trong Tiếng anh, cách sử dụng và các từ bắt đầu với give

Nguồn vốn ngắn hạn cũng ảnh hưởng đến quy mô hoạt động. Trong kinh doanh, các tổ chức, công ty được tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thì nhất thiết phải huy động một lượng vốn đầu tư. vốn lưu động sẽ giúp tận dụng cơ hội và tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty. Ngoài ra, vốn lưu động cũng ảnh hưởng đến giá của sản phẩm.

3. vòng quay vốn ngắn hạn:

Vốn ròng ngắn hạn của một công ty được tính bằng chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn.

Chu kỳ vốn lưu động ngắn hạn là thời gian từ khi một công ty mua nguyên vật liệu thô đến khi công ty nhận được tiền mặt từ các khoản phải thu của mình. chu kỳ vốn lưu động ngắn hạn được tính theo công thức sau:

cklcvnh = tgtk + tgtkpt – tgttckpt

ở đâu:

xem thêm: quy định về điều kiện và thời hạn luân chuyển giáo viên

tgtk: là khoảng thời gian tồn kho, là thời gian trung bình nguyên vật liệu thô hoặc thành phẩm được lưu trữ;

tgtkpt: là thời gian thu các khoản phải thu, tức là thời gian trung bình để các khoản phải thu của công ty được chuyển thành tiền mặt;

tgttckpt: là thời gian bình quân để thanh toán các khoản phải trả, được tính từ khi công ty mua nguyên vật liệu và thuê lao động cho đến khi công ty thanh toán tiền nguyên vật liệu và tiền lương.

p>

thì chúng ta thấy rằng vốn thương mại của các công ty có thể thuộc sở hữu của nhà nước, cá nhân hoặc tập thể. thuộc sở hữu tư nhân nếu vốn nằm trong công ty tư nhân. tài sản tập thể nếu vốn ở công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tổng công ty. vốn trong doanh nghiệp nhà nước được hình thành từ các nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp và do nhà nước làm chủ sở hữu. nhưng dưới bất kỳ hình thức sở hữu nào, vai trò của vốn không thay đổi.

Như vậy, từ những thông tin chúng tôi nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng đối với mọi hoạt động kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải có một số vốn nhất định nếu muốn hoạt động kinh doanh vì vốn là yếu tố quyết định. quyết định nhiều yếu tố và quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. vốn là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất đối với sự tồn tại và phát triển của công ty trên thực tế. Tùy theo loại hình kinh doanh mà pháp luật quy định công ty phải có một mức vốn pháp định nhất định. Do đó, tùy thuộc vào nguồn vốn kinh doanh, cũng như phương thức huy động vốn mà công ty có những tên gọi khác nhau như công ty tư nhân, công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. .

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Atherosclerosis Là Gì, Xơ Vữa Động Mạch Nguy Hiểm Như Thế Nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *