tiền lương tư bản là gì? thực chất của tiền lương tư bản là gì?

1. tiền lương tư bản là gì?

tiền lương tư bản hoặc tiền công tư bản được định nghĩa như sau:

Bạn đang xem: Tiền lương tư bản chủ nghĩa là:

người công nhân làm việc cho nhà tư bản trong một thời gian nhất định sẽ nhận được một số tiền thù lao nhất định. khoản thanh toán đó được gọi là tiền lương. số tiền lương nhiều hay ít được quyết định bởi thời gian làm việc hoặc sản xuất.

Hiện tượng này khiến mọi người nhầm tưởng rằng tiền lương là giá cả sức lao động.

Tuy nhiên, tiền công của nhà tư bản không phải là giá trị hoặc giá cả của sức lao động, mà chỉ là giá trị hoặc giá cả của sức lao động hàng hóa.

2. bản chất tiền lương tư bản

Tiền lương tư bản chủ nghĩa là gì? - Bản chất tiền lương tư bản chủ nghĩa - HTTLE

Bản chất của tiền công tư bản là gì?

Xem Thêm : Bệnh hắc lào (lác đồng tiền): Triệu chứng, điều trị và cách phòng ngừa

tiền lương của nhà tư bản không phải là giá trị hay giá cả của sức lao động. bởi vì công việc không phải là hàng hóa và không thể mua bán.

tại sao:

– Nếu sức lao động là hàng hoá thì trước hết nó phải tồn tại, nó phải hiện thực hoá dưới một hình thức cụ thể nào đó. tiền để công việc “hiện thực hóa” là có tư liệu sản xuất. nhưng nếu người lao động có tư liệu sản xuất, họ sẽ bán hàng hóa do họ sản xuất ra, chứ không phải bán “sức lao động”. người lao động không thể bán những gì anh ta không có.

– Việc thừa nhận sức lao động là hàng hoá dẫn đến một trong hai mâu thuẫn sau: nếu sức lao động là hàng hoá và được trao đổi ngang giá thì nhà tư bản không thu được giá trị thặng dư – điều này phủ nhận sự tồn tại thực tế của quy luật thặng dư giá trị giá trị trong chủ nghĩa tư bản. và nếu hàng hoá được trao đổi một cách bất bình đẳng để có giá trị thặng dư cho nhà tư bản thì quy luật giá trị sẽ bị phủ nhận.

– nếu sức lao động là hàng hóa thì nó cũng phải có giá trị. nhưng thước đo nội tại của giá trị là công việc. do đó, giá trị của sức lao động được đo bằng sức lao động. đó là một vòng luẩn quẩn không có ý nghĩa.

= & gt; công việc không phải là hàng hóa, thứ mà người lao động bán và nhà tư bản mua không phải là công việc mà là sức lao động.

= & gt; tiền công mà nhà tư bản trả cho công nhân là giá cả của sức lao động. do đó, bản chất của tiền lương tư bản là biểu hiện thành giá trị hoặc giá cả của sức lao động.

3. lương danh nghĩa và lương thực tế

3,1 lương danh nghĩa

Xem Thêm : Cần bao nhiêu tiền để có một đám cưới như mơ? – D’Rosie

Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được khi bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. vì tiền lương được sử dụng để tái sản xuất sức lao động nên tiền lương danh nghĩa phải được chuyển đổi thành tiền lương thực tế.

Tiền lương danh nghĩa không xác định đầy đủ mức sống của người lao động. tiền lương danh nghĩa là giá cả sức lao động, vì vậy nó có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào sự biến động của tỷ lệ cung cầu của hàng hóa sức lao động trên thị trường. trong một khoảng thời gian, nếu tiền lương danh nghĩa không đổi, nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng hoặc giảm, thì tiền lương thực tế sẽ giảm hoặc tăng lên.

3,2 lương thực tế

tiền lương thực tế là tiền lương được biểu thị bằng số lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người lao động mua với mức lương danh nghĩa của họ.

c. Các Mác đã chỉ ra tính thường xuyên của sự vận động của tiền lương trong chủ nghĩa tư bản như sau: Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, tiền lương danh nghĩa có xu hướng tăng lên, nhưng mức tăng của chúng thường không tăng. theo kịp với sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, khi đó tiền lương thực tế của người lao động có xu hướng giảm.

Việc giảm lương thực sự chỉ xảy ra như một xu hướng, bởi vì có những yếu tố phản đối việc giảm lương. một mặt, đó là cuộc đấu tranh đòi tăng lương của giai cấp công nhân. Mặt khác, trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản hiện nay, do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhu cầu lao động chất lượng cao ngày càng lớn đã buộc giai cấp tư sản phải cải tiến tổ chức công việc cũng như kích thích người lao động bằng tư liệu. . nó cũng là một yếu tố làm chậm lại xu hướng giảm lương.

top hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi tiền lương tư bản là gì?

xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu của hoatieu.vn.

các bài viết liên quan:

    >

  • tại sao sâu bướm lại phá hoại mùa màng còn con trưởng thành thì không?
  • giải thích sự hình thành các giọt nước trên lá vào ban ngày và ban đêm
  • tôi nên mặc quần áo gì làm việc? để có quốc tịch?
  • tôi có thể để tóc mái khi chụp ảnh CCCD không?
  • Tôi đã nhuộm tóc, trang điểm nhiều và để tóc mái khi xin nhập quốc tịch được không?

Nguồn: https://httl.com.vn/e

Danh mục: Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *