Tiếp nối những bài học tiếng Anh thực tế và thú vị, hôm nay StudyTiengAnh sẽ đưa các bạn tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng Concentrate trong câu tiếng Anh.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

1. Sự tập trung có nghĩa là gì

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

phát âm: /ˈkɒn.sən.treɪt/

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Phông chữ: Danh từ, Động từ.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

nghĩa:

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

CONCENTRATE – danh từ:

blockquote>

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ý nghĩa 1: (trong hóa học) để tập trung.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ý nghĩa 2: Một mảnh quặng mà từ đó đá đã được loại bỏ.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

CONCENTRATE – động từ:

blockquote>

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

nghĩa 1: Tập trung, tập trung toàn bộ sự chú ý vào một hoạt động hoặc chủ đề hoặc một việc cụ thể.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ý nghĩa 2: Để tập hợp, tụ họp, tập hợp hoặc tụ tập trong một khu vực cụ thể.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ý nghĩa 3: Để làm cho một chất lỏng hoặc chất cứng hơn và giảm kích thước của nó bằng cách loại bỏ độ ẩm khỏi nó.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Cấu Trúc Và Cách Dùng Từ Concentrate Trong Câu Tiếng Anh

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

(Minh họa của CONCENTRATE)

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

2. Cấu trúc đậm đặc và cách sử dụng

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

TẬP TRUNG VÀO STH: tập trung, tập trung vào điều gì đó

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ví dụ :

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

 • Công ty này đang bán chuỗi spa làm đẹp của mình để tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ chính.

 • Tập đoàn này đang bán chuỗi spa làm đẹp để tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ chính.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

focus on doing something: tập trung vào việc gì đó

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

 • Công ty mới của chúng tôi sẽ tập trung vào việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

 • Công ty mới của chúng tôi sẽ tập trung vào việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

tập trung nỗ lực / sự chú ý / nguồn lực của bạn vào điều gì đó: tập trung / chú ý / tài nguyên về điều gì đó

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

Bạn đang xem: Concentrate là gì

 • Nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh đang tập trung sản xuất ít nhưng điện thoại thông minh chất lượng cao hơn.

 • Nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh cam kết sản xuất ít điện thoại thông minh hơn. Thông minh hơn nhưng chất lượng cao hơn.

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  3. Ví dụ Anh – Việt

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Cấu Trúc Và Cách Dùng Từ Concentrate Trong Câu Tiếng Anh

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  (minh họa cô đọng)

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Nào, tập trung! Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều này.

  • Cố gắng hết sức và luôn tập trung! Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều này.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Cô ấy nói rằng cô ấy không thể tập trung và công việc của cô ấy rất ồn ào.

  • Cô ấy nói rằng cô ấy không thể tập trung vào công việc của mình.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Tôi không thể tập trung đọc được một lúc vì con tôi.

  • Tôi không thể tập trung đọc được một lúc vì con tôi.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Anh ấy tập trung vào cuốn sách của mình và giọng nói của cô ấy khiến anh ấy ngạc nhiên.

  • Anh ấy tập trung vào cuốn sách và giọng nói của mình. Lời nói của cô khiến anh ngạc nhiên.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Bọn trẻ ồn ào và tôi không thể tập trung.

  • Bọn trẻ quá ồn ào và tôi không thể tập trung.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Đó là một bộ phim thú vị, nhưng cốt truyện phức tạp và chúng tôi thực sự phải chú ý.

  • Đó là một bộ phim thú vị, nhưng cốt truyện phức tạp và chúng tôi thực sự phải tập trung. ..

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Bà tôi đã dành những năm tháng cuối đời cho việc viết lách và du lịch.

  • Trong những năm cuối đời, bà tập trung vào việc viết lách và đi du lịch.

  • Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

   Bạn đang xem: Concentrate là gì

  • Cảnh sát địa phương đang tiến hành khám xét nghiêm túc khu vực nơi đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối.

  • Cảnh sát địa phương đang tìm kiếm khu vực nơi những đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối.

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  4. Một số cụm từ liên quan đến CONCENTRATE

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Một số cụm từ CONCENTRATE từ đồng nghĩa

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Cấu Trúc Và Cách Dùng Từ Concentrate Trong Câu Tiếng Anh

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  (minh họa cô đọng)

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  cụm từ

  ý nghĩa

  ví dụ

  nhấn mạnh

  Tập trung vào những gì bạn đang làm hoặc những gì đang xảy ra

  • Tôi biết phòng này ồn ào, nhưng hãy cố gắng tập trung vào Bài kiểm tra của bạn .

  • Tôi biết căn phòng này ồn ào, nhưng hãy cố gắng tập trung vào bài thi của bạn.

  Ngưng tụ

  Ngưng tụ

  • Hơi nước trong không khí thường ngưng tụ thành sương mù vào mùa đông.

  • Hơi nước trong không khí thường ngưng tụ thành sương mù vào mùa đông. Mùa đông có sương mù.

Nồng độ

Những điểm chính

 • Luật cung cấp quyền kiểm soát tập trung đối với ngành khách sạn.

 • Luật pháp kiểm soát tập trung ngành dịch vụ khách sạn.

Giao ước

Thu hẹp lại, Thu hẹp lại, Thu hẹp lại

 • Trong tiếng Anh nói, “can not” thường được rút ngắn thành “không thể”.

 • Trong tiếng Anh nói, “không thể” thường được rút ngắn thành “không thể”.

hội tụ

Xem thêm: Ngọc tỳ bà và kim chung là gì

(về mặt vật lý) hội tụ, sự hội tụ

 • Do công trình đường xá, giao thông bốn làn xe phải hợp lại thành hai.

 • Bốn làn xe đang được xây dựng, các làn xe cộ phải chia đôi.

cụm

cụm, cụm

>

 • Học sinh tập trung quanh bảng thông báo để đọc kết quả kỳ thi tuyển sinh trung học của mình.

 • Học sinh tập trung quanh bảng thông báo để đọc kết quả kỳ thi vào cấp ba của mình.

  giảm

  giảm

  • Liệu vũ khí hạt nhân có thể thực sự làm giảm nguy cơ chiến tranh thế giới không?

  • Vũ khí hạt nhân có thực sự giảm thiểu rủi ro không? Chiến tranh thế giới?

  Thu thập (bản thân / suy nghĩ của bạn)

  Kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bạn, đặc biệt là khi bị sốc, sau khi bất ngờ, hay tiếng cười

  • Tôi choáng váng trước những lời nói của anh ấy, vì vậy tôi phải bình tĩnh để đáp lại anh ấy.

  • Tôi choáng váng trước những lời nói của anh ấy đến nỗi tôi phải kìm lại để trả lời anh ấy.

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Một số từ trái nghĩa với CONCENTRATE

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Cấu Trúc Và Cách Dùng Từ Concentrate Trong Câu Tiếng Anh

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  (Minh họa bởi CONCENTRATE)

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  cụm từ

  ý nghĩa

  Ví dụ

  Phân tán

  Phân tán

  • Bạn có thể Phân tán những dấu hiệu này khắp thị trấn?

  • Bạn có thể phân tán những thông báo này n Bạn có thể đi bộ xung quanh không?

  phân tán

  phân tán, phân tán

  • anh ta Tro cốt của ông được rải rác bên sông gần nhà.

  • Tro cốt của ông nằm rải rác bên một con sông gần đó. Gia đình.

  Yếu đuối

  Suy yếu

  • Anh ấy đang thay đổi Yếu đuối – Hãy hỏi anh ấy thêm một số câu hỏi để xem anh ấy có thú nhận không.

  • Anh ấy ngày càng yếu đi – hãy hỏi anh ấy nhiều câu hỏi hơn để xem anh ấy có thú nhận hay không.

  tiêu tan

  biến mất hoặc lãng phí

  • Cô ấy sẽ giải quyết khi tình hình trở nên rõ ràng.

  • Sự tức giận của cô ấy càng rõ ràng hơn khi tình hình trở nên rõ ràng. rõ ràng hơn.

  Giảm độ sáng

  Mỏng, Tăng độ sáng, Tăng độ sáng

  • Pha loãng nước cam với nước trước khi uống.

  • Pha loãng nước cam với nước trước khi uống.

  chia

  chia, chia, chia

  • Cô ấy có cuộc sống công khai và cuộc sống riêng tư của mình và giữ chúng càng tách biệt càng tốt.

  • Cô ấy có cuộc sống công khai và cuộc sống riêng tư và cô ấy giữ chúng riêng biệt hết mức có thể.

  lan truyền

  lan tỏa, lan truyền

  • học sinh Tác phẩm nghệ thuật không thể che phủ hơn 35% các bức tường, vì nó có thể giúp cháy lan lên trần nhà.

  • Bài làm của học sinh không nên che quá 35% tường vì có thể làm cháy lan lên trần nhà.

  Xem thêm: Hội chứng cháy sạch khiến bạn kiệt sức ở công sở • Hello Bacsi

  Bạn đang xem: Concentrate là gì

  Trên đây là những kiến ​​thức tổng hợp của chúng tôi về cấu trúc và cách sử dụng từ Concentrate trong câu tiếng Anh. Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công trong tương lai.

  Xem thêm: Natri – Sodium là gì? Công dụng và nguy cơ khi thiếu Natri

  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *