Trong thời buổi hiện nay, Việt Nam thường xuyên có các giao dịch thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa với các công ty, tổ chức và cá nhân nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. cá nhân, tổ chức nước ngoài này không hoạt động theo hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng có thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, Thuế TTĐB ra đời nhằm thu thuế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài này. vậy thuế fct là gì và cách tính thuế fct như thế nào, ai sẽ là đối tượng chịu thuế fct? Những điều này sẽ được giải đáp trong bài viết tiếp theo.

1. thuế fct là gì?

1【FCT Tax Là Gì】- Tất Tần Tật Về Thuế Nhà Thầu FCT Tax

Bạn đang xem: Fct là gì

Fct tax là thuế nhà thầu, được đánh vào các giao dịch kinh doanh giữa các nhà thầu nước ngoài và các công ty Việt Nam

thuế fct là viết tắt của thuế nhà thầu. Các cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế nhà thầu cho nhà nước. thuế nhà thầu không áp dụng theo Thông tư về thuế giá trị gia tăng. phương pháp tính thuế tổng công ty cũng phải tuân theo các quy định thông tư của thuế nhà thầu. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các chi phí khác sẽ do nhà thầu nước ngoài thanh toán theo quy định của nhà nước Việt Nam.

2. các trường hợp áp dụng thuế nhà thầu

1【FCT Tax Là Gì】- Tất Tần Tật Về Thuế Nhà Thầu FCT Tax

hầu hết các nhà thầu nước ngoài phải chịu thuế fct

 • tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài kinh doanh cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam đều phải chịu thuế tài nguyên. Điều kiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh trực tiếp tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 • tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dưới hình thức xuất nhập khẩu trong nước có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở cam kết hoặc hợp đồng.
 • tổ chức, cá nhân nước ngoài phân phối hàng hóa tại vietnam theo điều khoản giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế. Người bán phải chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan đến hàng hóa vào Việt Nam.
 • tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa và cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.
 • trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh nhưng tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu hàng hóa hoặc có trách nhiệm tiếp thị, ấn định giá bán …
 • tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng hoặc cấp phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến mua bán hàng hóa.
 • tổ chức, cá nhân nước ngoài thay mặt tổ chức, cá nhân nước ngoài đàm phán, ký kết hợp đồng , nhưng vẫn thông qua các tổ chức và cá nhân Việt Nam.
 • cá nhân, tổ chức nước ngoài nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối hàng hoá tại thị trường Việt Nam.
 • cá nhân, tổ chức nước ngoài mua hàng hoá xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. trường học Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

3. hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu chính xác

1【FCT Tax Là Gì】- Tất Tần Tật Về Thuế Nhà Thầu FCT Tax

thuế nhà thầu có 2 cách để tính giá thực hoặc giá gộp

3.1. được tính theo giá tổng

tính thuế nhà thầu theo giá gộp là giá trị hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam tạo ra thu nhập tại Việt Nam, đã bao gồm các loại thuế. Để tính thuế của nhà thầu theo giá tổng, trước tiên chúng tôi sẽ tính thùng và sau đó sẽ tính thành phần.

gtgt = giá trị hợp đồng x% để tính VAT bằng dt

thuế thu nhập = (giá trị hợp đồng – vat) x thuế suất thuế thu nhập

ví dụ: một công ty Việt Nam tên x thuê một nhà thầu nước ngoài tên k để thực hiện hợp đồng dịch vụ với giá trị hợp đồng là 2.000.000.000 đồng.

 • nhà thầu nước ngoài k.
 • công ty x phải khấu trừ thuế nhà thầu và nộp thuế.
 • tất cả thu nhập bao gồm cả thuế nhà thầu 2.000.000.000 vnd.
 • nhà thầu nước ngoài sẽ k phải chịu chi phí thuế liên quan đến nhà thầu.
 • gtgt với thuế suất 3%.
 • tính thuế thu nhập với thuế suất 2%.

Để tính thuế nhà thầu theo giá tổng, chúng tôi thực hiện các bước sau:

 • xác định VAT

doanh thu tính thuế = 2.000.000.000 vnd

số thuế phải nộp = 2.000.000.000 x 3% = 60.000.000 đồng

 • xác định thuế thu nhập

thu nhập chịu thuế = 2.000.000.000 – 60.000.000 = 1.940.000.000 vnd

Xem thêm: Ghế Sofa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

thuế thu nhập phải nộp = 1.940.000.000 x 2% = 38,8 triệu đồng

 • xác định thuế của nhà thầu

thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài không phải nộp = 60.000.000+ 38.800.000 = 98.800.000 vnd

Sau khi nộp thuế nhà thầu theo quy định, công ty nước ngoài k. Bạn sẽ nhận được doanh thu theo hợp đồng là: 2.000.000.000 – 98.800.000 = 1.901.200.000 VNĐ

3.2. giá ròng

Giá trị của hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài và công ty Việt Nam tạo ra thu nhập tại Việt Nam chưa có thuế được gọi là giá thuần có thuế nhà thầu. Để tính thuế nhà thầu theo giá thuần, trước tiên chúng ta sẽ tính thuế thu nhập và sau đó sẽ tính thuế GTGT.

doanh thu chịu thuế = thu nhập không bao gồm thuế thu nhập: (1 – tỷ lệ giữa thuế thu nhập đã tính trên doanh thu chịu thuế)

thu nhập chịu thuế = doanh thu chịu thuế x thuế suất thuế thu nhập tính trên doanh thu chịu thuế

tổng thuế:

doanh thu chịu thuế = doanh thu chưa có thuế GTGT: (1 – tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên doanh thu bán hàng)

tax to pay = taxable billing:% để tính VAT khi thanh toán

= & gt; thuế nhà thầu = VAT + thuế thu nhập

ví dụ: một công ty Việt Nam tên x thuê một nhà thầu nước ngoài tên k để thực hiện hợp đồng dịch vụ với giá trị hợp đồng là 2.000.000.000 đồng.

 • Nhà thầu nước ngoài k phải chịu thuế nhà thầu.
 • Công ty x của Việt Nam có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu.
 • tính thuế GTGT theo thuế suất 3%.
 • tính thuế thu nhập với thuế suất 2%.

Để tính thuế nhà thầu theo giá thực, chúng tôi thực hiện các bước sau:

 • xác định thuế thu nhập

thu nhập chịu thuế = 2.000.000.000: (1-2%) = 2.040.816.327 vnd

thuế thu nhập phải nộp = 2.040.816.327 x 2% = 40.816.327 vnd

 • xác định VAT

VAT chịu thuế khi thanh toán = (2.000.000.000 + 40.816.327): (1-3%) = 2.103.934.358 vnd

Xem thêm: Hiện tượng phóng xạ – Bệnh viện Quân Y 103

số thuế phải nộp = 2.103.934.358 x 3% = 63.118.031 vnd

 • xác định thuế của nhà thầu

số thuế nhà thầu mà công ty x Việt Nam phải nộp là: 40.816.327 + 63.118.031 = 103.934.358 đồng

4. những lưu ý quan trọng khi tính thuế nhà thầu

1【FCT Tax Là Gì】- Tất Tần Tật Về Thuế Nhà Thầu FCT Tax

có nhiều lưu ý quan trọng khi tính thuế nhà thầu

 • Thu nhập chịu thuế là số tiền phải trả cho nhà thầu trước khi các khoản thuế mà nhà thầu phải nộp được khấu trừ. doanh thu bao gồm các chi phí mà các công ty Việt Nam phải trả thay cho các công ty nước ngoài, chẳng hạn như chi phí ăn ở cho các nhà thầu.
 • Trường hợp công ty Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài theo phương pháp tính thuần (không bao gồm các khoản phát sinh tại Việt Nam) thì khi tính thuế phải quy đổi ngược lại để xác định thuế thu nhập.
 • Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuê Nhà thầu phụ (nước ngoài hoặc Việt Nam) để thực hiện một phần công việc quy định trong hợp đồng thì thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài sẽ phải trừ vào giá trị công việc được giao. để các nhà thầu phụ thực hiện. trường hợp nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa để nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng thì không loại trừ cơ sở tính thuế.
 • khi tính vat và cit, mỗi hoạt động thương mại sẽ có một tỷ lệ phần trăm khác nhau để tính vat và cit.
 • Trường hợp nhà thầu nước ngoài có nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau thì kế toán phải tách các hoạt động này ra để hỗ trợ thuế tương ứng. nếu chúng không được tách biệt chúng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
 • Nếu nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị kèm theo dịch vụ đào tạo, hướng dẫn và khởi động thì cũng phải tách các dịch vụ ra để đánh thuế tương ứng, nếu không sẽ áp dụng thuế 2% trên tổng số dịch vụ. thu nhập = earnings.
 • Trong hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, nhà sản xuất có trách nhiệm bảo lãnh. Trong quá trình không sử dụng dịch vụ bảo hành, Nhà thầu nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu.

5. thời hạn và hình thức nộp thuế nhà thầu theo quy định

1【FCT Tax Là Gì】- Tất Tần Tật Về Thuế Nhà Thầu FCT Tax

Thời hạn tính thuế nhà thầu là 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

dựa trên thông tư số. 156/2013 / tt-btc hướng dẫn thi hành một loạt điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi và hoàn thiện một loạt điều của luật quản lý thuế và nghị định số của chính phủ. 83/2013 / nĐ-cp ngày 22/7/2013, thời hạn nộp thuế nhà thầu được xác lập như sau:

2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập trên cơ sở kê khai thu nhập, chi phí để xác định căn cứ tính thuế

a) Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. , nộp thuế thu nhập dựa trên kê khai thu nhập và chi phí để xác định cơ sở tính thuế thu nhập trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc b> kể từ ngày ký hợp đồng.

(…)

có thể bạn muốn xem: # 1 Chứng chỉ acca là gì? học chứng chỉ acca để làm gì?

Kết nối với chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/sapp.edu.vn/

Xem thêm: Mặt đỏ là dấu hiệu của bệnh gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *