Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản ID Apple và tải ứng dụng cho chiếc iPhone và iPad của mình.

Các bước thực hiện như sau:

Chọn cài đặt

Bước 1: Nhấn icon Cài đặt

Chọn icon iCloud

Bước 2: Chọn iCloud

Tạo mới

Bước 3: Chọn: Tạo ID Apple mới 

Chọn ngày tháng năm sinh

Bước 4: Chọn ngày tháng năm sinh rồi nhấn Tiếp theo

Nhập họ tên

Bước 5: Nhập Họ Tên rồi nhấn Tiếp theo

Sử dụng mail hiện tại

Bước 6: Nhấn Sử dụng địa chỉ email hiện tại của bạn và nhấn Tiếp theo

Lưu ý: Có thể tự tạo thêm Gmail thông qua hướng dẫn tại đây.

Nhập Email của bạn rồi nhấn Tiếp theo

Bước 7: Nhập Email của bạn rồi nhấn Tiếp theo

Nhập mật khẩu

Bước 8: Nhập Mật khẩu của bạn rồi nhấn Tiếp theo

Chọn câu hỏi bảo mật

Bước 9: Chọn câu hỏi bảo mật thứ nhất và nhấn Tiếp theo

Chọn câu hỏi bảo mật

Bước 10: Chọn câu hỏi bảo mật thứ hai

Trả lời câu hỏi bảo mật

Bước 11: Trả lời câu hỏi bảo mật thứ ba và nhấn Tiếp theo

Đồng ý chính sách bảo mật

Bước 12: Chọn Đồng ý với chính sách bảo mật

Đồng ý

Bước 13: Chọn Đồng ý

Đã tạo được Apple ID nhưng chưa xác thực Email

Bước 14: Đã tạo được Apple ID nhưng chưa xác thực Email

Bước 15: Vào Email của bạn

Bước 16: Chọn Thư của Apple

Bước 17: Chọn Xác minh bây giờ

Bước 18: Nhập Email và Mật khẩu bạn vừa tạo rồi nhấn Xác minh địa chỉ

Bước 19: Chọn Lưu Mật Khẩu

Bước 20: Xong Apple ID

Bước 21: Nhấn Cài Đặt

Bước 22: Chọn iTunes & App Store

Bước 23: Nhập Email và Mật khẩu rồi nhấn Đăng Nhập

Bước 24: Chọn Việt Nam rồi nhấn Tiếp theo

Chọn Đồng ý

Chọn Đồng ý

Bước 25: Giờ bạn vào AppStore, chọn một Ứng dụng, hệ thống yêu cầu bạn nhập Mật Khẩu

Bạn Nhập Mật khẩu rồi nhấn OK

Bước 26: Giờ bạn đã có thể cài đặt Ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *