Để giải phóng bộ nhớ trong của điện thoại thì việc chuyển dữ liệu từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ sẽ giúp ích cho người dùng điện thoại rất nhiều.

Để di chuyển dữ liệu qua thẻ nhớ trên điện thoại Samsung Galaxy J các bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Vào “Công cụ”

vào công cụvào công cụ

Bước 2: Vào “Quản lý file”

vào file của bạnvào file của bạn

Bước 3: Chọn “Bộ nhớ thiết bị”

chọn bộ nhớ thiết bịchọn bộ nhớ thiết bị

Bước 4: Nhấn giữ vào dữ liệu cần di chuyển

nhấn giữ vào thư mục cần chuyểnnhấn giữ vào thư mục cần chuyển

Bước 5: Chọn “Nhiều hơn”

chọn nhiều hơnchọn nhiều hơn

Bước 6: Chọn “Di chuyển”

di chuyểndi chuyển

Bước 7: Chọn “Thẻ nhớ SD”

thẻ nhớ SDthẻ nhớ SD

Bước 8: Chọn “Chuyển đến đây”

chuyển đến đâychuyển đến đây

Chúc các bạn thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *