Tag - giữ an toàn dữ liệu nếu ổ cứng bị chuyển thành dạng RAW