Hướng dẫn tạo bộ nhớ Swap trên Ubuntu – Centos

Đây là bài viết được mình viết nhắm bổ trợ cho series hướng dẫn làm diễn đàn với Discourse tại blog của mình.Thì việc tạo Swap để làm gì và cách nào nó ra làm sao mọi người hãy xem bài viết hướng dẫn dưới đây của mình nhé. Bộ nhớ Swap là gì? Swap … Continue reading Hướng dẫn tạo bộ nhớ Swap trên Ubuntu – Centos