Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp 《 Tru Tiên 》 của tác giả Tiêu Đỉnh. Tính cách quật cường kiên định, trọng tình trọng nghĩa, sở hữu công pháp Đại Phạm Bàn Nhược và Phệ Huyết Châu, dưới cơ duyên xảo hợp tập được thiên hạ đệ nhất võ công Thiên Thư, trở thành người duy nhất tu được công pháp cả ba nhà phật, ma, đạo.

Quảng Cáo

Trương Tiểu Phàm

Quảng Cáo

Thông tin cơ bản

— Tên: Trương Tiểu Phàm – 张小凡

Quảng Cáo

— Tên khác: Quỷ Lệ

— Xưng hào: Huyết Công Tử

— Tính: Nam

— Thân phận: Thảo miếu thôn thiếu niên bình thường, Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Thất đệ tử, Quỷ Vương Tông phó tông chủ, Đại Trúc Phong thần bí đầu bếp

— Thành tựu: Đồng tu công pháp cả ba nhà Phật, Ma, Đạo

— Nơi sinh: Thảo Miếu thôn

— Môn phái: Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Quỷ Vương Tông

Quan hệ nhân mạch

— Sư phụ: Điền Bất Dịch, Phổ Trí

— Sư nương: Tô Như

— Thê tử: Lục Tuyết Kỳ

— Nhi tử: Trương Tiểu Đỉnh

— Sư huynh: Tống đại nhân, Ngô đại nghĩa, Trịnh đại lễ, Hà đại trí, Lữ đại tín, Đỗ tất thư

— Sư tỷ: Điền Linh Nhi

— Hảo hữu: Lâm Kinh Vũ, Tằng Thư Thư

— Người thích hắn: Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, Tiểu Hoàn

— Đệ tử: Vương Tông Cảnh

— Sủng vật: Đại Hoàng, Tiểu Hôi

Năng lực

— Pháp bảo: Phệ Hồn ( Phệ Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn huyết luyện mà thành ), Huyền Hỏa Giám ( Lục Vĩ Ma Hồ tặng cho, thượng cổ Thần khí, Phần Hương Cốc bảo vật trấn phái ), Tru Tiên Kiếm ( Tức thiên thư quyển thứ năm, Trương Tiểu Phàm cuối cùng trở thành chủ nhân của nó ).

— Công pháp: Năm quyển thiên thư, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược, ma giáo công pháp ( tu luyện phật, đạo, ma ba nhà công pháp vào một thân, người duy nhất thế gian thông hiểu năm quyển thiên thư )

Tính cách

— Trương Tiểu Phàm vận mệnh nhiều thăng trầm, tình cảm chân thành tha thiết mà cực đoan, tính tình cứng cỏi lại quật cường.

— Khi hắn vẫn còn là một cái đệ tử Thanh Vân Môn, hắn trung thực phúc hậu, chịu mệt nhọc, dù cho thường thường lọt vào sư phụ Điền Bất Dịch đánh chửi trách móc nặng nề, từ đầu đến cuối đều mang hồi báo chi tâm. Phần này chất phác khiến người động dung.

— Khi hắn thay tên Quỷ Lệ, sau khi vang danh thiên hạ, trên tay nhuốm máu vô số, dưới chân oan hồn vô tận. Có thể nói, hắn nhập ma không chỉ là bởi vì Phệ Hồn, cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ: Đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối có mặt khác.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Viết xuống “Trương Tiểu Phàm” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *