Trái khoán tín dụng (Debenture)

Khái niệm

Trái khoán tín dụng trong tiếng Anh là Debenture.

Quảng Cáo

Trái khoán tín dụng là một loại công cụ nợ không được bảo đảm bằng tài sản thế chấp. Vì các trái khoán tín dụng không có sự hỗ trợ của tài sản thế chấp, chúng phải dựa vào uy tín và danh tiếng của nhà phát hành để được hỗ trợ. Cả tập đoàn tài chính và chính phủ thường xuyên phát hành các trái khoán tín dụng để gây vốn và quĩ.

Đặc điểm của trái khoán tín dụng

Quảng Cáo

Tương tự như hầu hết các trái phiếu, các trái khoán tín dụng có thể trả các khoản thanh toán lãi định kì được gọi là thanh toán phiếu lãi. Giống như các loại trái phiếu khác, trái khoán tín dụng được ghi lại trong một khế ước, chỉ rõ các đặc tính của việc cung cấp nợ, chẳng hạn như ngày đáo hạn, thời gian trả lãi hoặc phiếu lãi, phương thức tính lãi và các tính năng khác.

Những ưu điểm và hạn chế của trái khoán tín dụng

Ưu điểm

Quảng Cáo

+ Một trái khoán tín dụng trả lãi suất thường xuyên hoặc lãi suất coupon cho nhà đầu tư.

+ Các trái khoán chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu vốn chủ sở hữu sau một thời gian xác định, làm cho chúng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

+ Trong trường hợp một tập đoàn bị phá sản, khoản nợ được trả trước các cổ đông phổ thông.

Hạn chế

+ Các trái khoán lãi suất cố định có thể có rủi ro lãi suất trong các môi trường mà lãi suất thị trường tăng.

+ Sự tín nhiệm là rất quan trọng khi xem xét cơ hội rủi ro từ khả năng tài chính của nhà phát hành cơ bản.

+ Các trái khoán tín dụng có thể có rủi ro lạm phát nếu phiếu lãi được trả không theo kịp tỉ lệ lạm phát.

Rủi ro trái khoán tín dụng đối với các nhà đầu tư

Chủ nợ trái khoán tín dụng có thể đối mặt với rủi ro lạm phát. Ở đây, rủi ro là lãi suất của khoản nợ phải trả có thể không theo kịp với tỉ lệ lạm phát. Ví dụ, lạm phát làm cho giá tăng 3%, nếu phiếu trái khoán trả nợ ở mức 2%, người nắm giữ có thể thấy khoản lỗ, theo giá trị thực.

Trái khoán tín dụng cũng mang rủi ro lãi suất. Trong kịch bản rủi ro này, các nhà đầu tư nắm giữ các khoản nợ lãi suất cố định trong thời gian lãi suất thị trường tăng. Những nhà đầu tư này có thể thấy khoản nợ của họ trả lại ít hơn những gì có sẵn từ các khoản đầu tư khác chi trả lãi suất thị trường hiện tại cao hơn. Nếu điều này xảy ra, người giữ trái khoán tín dụng có thu nhập thấp hơn so với thị trường khác.

Hơn nữa, các trái khoán có thể mang rủi ro tín dụng và rủi ro vỡ nợ. Nếu công ty gặp khó khăn về tài chính do các yếu tố nội bộ hoặc kinh tế vĩ mô, các nhà đầu tư có nguy cơ vỡ nợ về các trái khoán. Trong trường hợp phá sản người giữ các trái khoán sẽ được hoàn trả trước các cổ đông phổ thông.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

(Tài liệu tham khảo: sentayho.com.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *