Tín dụng quay vòng

Khái niệm

Tín dụng quay vòng trong tiếng Anh là Revolving Credit.

Quảng Cáo

Tín dụng quay vòng là một kiểu hạn mức tín dụng mà khách hàng trả một khoản phí cam kết cho một tổ chức tài chính để vay tiền và sau đó được phép sử dụng tiền khi cần thiết.

Tín dụng quay vòng có thể được cấp cho công ty hoặc cá nhân, và thường được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Số tiền rút ra có thể dao động mỗi tháng tùy thuộc vào nhu cầu dòng tiền hiện tại của khách hàng.

Quảng Cáo

Ví dụ phổ biến nhất về tín dụng quay vòng là hạn mức tín dụng cá nhân.

Cách hoạt động của tín dụng quay vòng

Hạn mức tối đa cho tín dụng quay vòng là cố định theo thỏa thuận của tổ chức tài chính – thường là ngân hàng – với khách hàng.

Quảng Cáo

Các tổ chức tài chính xem xét một số yếu tố về khả năng thanh toán của người vay trước khi cấp tín dụng quay vòng. Đối với một cá nhân, các yếu tố bao gồm điểm tín dụng, thu nhập hiện tại và sự ổn định việc làm. Đối với một tổ chức hoặc công ty, tổ chức tài chính xem xét bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tín dụng quay vòng rất hữu ích cho các cá nhân hoặc tổ chức gặp biến động mạnh về dòng tiền hoặc phải đối mặt với các chi phí bất ngờ. Do tính tiện lợi và linh hoạt, tín dụng quay vòng thường tính lãi suất cao hơn so với các khoản vay trả góp truyền thống. Tín dụng quay vòng thường đi kèm với lãi suất thay đổi có thể được điều chỉnh.

Tín dụng quay vòng và vay trả góp

Khác với tín dụng quay vòng, vay trả góp đòi hỏi một số khoản thanh toán cố định trong một khoảng thời gian. Tín dụng quay vòng chỉ yêu cầu phải thanh toán lãi và bất kỳ khoản phí nào được áp dụng.

Tín dụng quay vòng ngụ ý rằng một doanh nghiệp hoặc cá nhân được phê duyệt cho vay trước. Ngân hàng không cần phải lập hồ sơ cấp tín dụng mới và đánh giá lại tín dụng khi khách hàng sử dụng tín dụng quay vòng.Tín dụng quay vòng dành cho các khoản vay ngắn hạn hơn và nhỏ hơn so với vay trả góp.

Đối với các khoản vay lớn hơn, các tổ chức tài chính đòi hỏi phức tạp hơn, bao gồm các khoản thanh toán trả góp

Tín dụng quay vòng và thẻ tín dụng

Có rất nhiều sự khác biệt giữa tín dụng quay vòng và thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Thứ nhất, việc sử dụng tín dụng quay vòng không cần đến thẻ như trong trường hợp thẻ tín dụng. Thứ hai, tín dụng quay vòng không yêu cầu phải mua hàng. Tín dụng quay vòng cho phép tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng vì bất kì lí do gì, mà không cần khách hàng phải sử dụng số tiền đó để thực hiện các giao dịch.

Điều này làm cho tín dụng quay vòng tương tự như một khoản tạm ứng tiền mặt, vì các khoản tiền trong tín dụng quay vòng là có sẵn. Lãi suất của tín dụng quay vòng thường thấp hơn đáng kể so với thẻ tín dụng.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

(Theo investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *