Nhiều bạn hay nhầm lẫn về 3 khái niệm nơi cư trú, nơi thường trú và nơi tạm trú. Đặc biệt, khi nói đến thẻ tạm trú, thẻ thường trú và thẻ cư trú. Vậy thẻ cư trú là gì? Để làm rõ vấn đề thẻ cư trú chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây:

1. Thẻ cư trú là gì?

Thẻ cư trú là một tài liệu xác nhận danh tính của người nước ngoài trong thời gian cư trú ở Việt Nam. Thẻ cư trú , cùng với hộ chiếu nước ngoài hợp lệ xác nhận cho phép ở lại Việt Nam và cho phép xuất nhập cảnh qua biên giới Việt Nam mà không cần thị thực . Khi đi qua biên giới phải xuất trình với bộ đội biên phòng thẻ cư trú cùng với hộ chiếu nước ngoài hợp lệ. Trong thẻ cư trú có các thông tin sau:

Quảng Cáo

• tên (tên khác) và họ của chủ sở hữu thẻ và tên của cha mẹ;

• ngày, nơi sinh và quốc gia nơi sinh;

Quảng Cáo

• địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;

• thông tin về quốc tịch;

Quảng Cáo

• thông tin về danh tính;

• thông tin về chiều cao bằng cm và màu mắt;

• số đăng ký công dân , nếu được cấp;

• thông tin về loại giấy phép được cấp;

• ghi chú nếu có giấy phép cư trú có thời hạn đã được ban hành để làm việc với trình độ cao;

• ghi chú ”được truy cập thị trường lao động”

• tên của cơ quan cấp;

• ngày ban hành;

• ngày hết hạn của thẻ;

• ảnh của người nước ngoài;

• ghi chú “quy chế bảo hộ quốc tế được ban hành …

2. Để nhận được thẻ cư trú cần phải:

Thẻ cư trú là một tài liệu cấp cho người nước ngoài khi đã nhận được:

– Giấy phép cư trú có thời hạn.

– Giấy phép định cư.

– Giấy phép cư trú dài hạn

– Quy chế tị nạn.

– Quy chế bảo hộ bổ sung.

– Giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo.

Vậy, để có thẻ cư trú ở Việt Nam , trước tiên phải nhận được giấy phép cư trú ở Việt Nam.

3. Thay đổi thẻ, đổi thẻ cư trú.

Thẻ cư trú được thay đổi khi:

– Thay đổi các dữ liệu cá nhân trong thẻ;

– Thay đổi hình dạng của chủ thẻ , gây khó khăn để nhận dạng;

– Thẻ đã bị hư hỏng;

– Thẻ đã bị mất (ví dụ như bị đánh cắp);

Đơn xin thay đổi thẻ cư trú phải được nộp trong vòng 14 ngày sau khi xảy ra các sự kiện phải thay đổi nó.

Trường hợp mất thẻ cư trú:

– Người nước ngoài bị mất thẻ phải báo mất thẻ bằng tờ khai báo mất trong vòng 3 ngày kể từ ngày bị mất thẻ tại văn phòng tỉnh nơi đã phát hành thẻ.

– Người nước ngoài tìm lại được thẻ bị mất, có nghĩa vụ thông báo cho tỉnh trưởng trong vòng 3 ngày kể từ ngày tìm lại được thẻ. Nếu người nước ngoài đã nhận được thẻ mới thay cho thẻ bị mất, thì ngay lập tức phải trả lại thẻ đã tìm được đến văn phòng tỉnh.

Lưu ý: Không thực hiện những nghĩa vụ này có thể bị phạt tiền. Nhận thẻ trực tiếp tại văn phòng của tỉnh. Trong trường hợp trẻ em dưới 13 tuổi, cha / mẹ nhận thẻ hộ hoặc người giám hộ hợp pháp khác (ví dụ như người phụ trách).

Thẻ mới được cấp lại trong vòng một tháng kể từ ngày yêu cầu đổi thẻ. Nếu văn phòng tỉnh không làm được trong thời gian quy định sẽ thông báo cho người nước ngoài biết và nêu lý do của sự chậm trễ và ra đưa ra thời hạn mới đến nhận thẻ.

4. Liên hệ.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Nguồn: sentayho.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *