Hướng dẫn tải xuống, cài đặt và kích hoạt Acronis® True Image™ OEM

Acronis® True Image OEM là một bộ phần mềm tích hợp cho phép bạn sao lưu toàn bộ ổ đĩa của mình hoặc một số phân vùng do bạn lựa chọn, nhân bản hệ điều hành, khôi phục dữ liệu đã được sao lưu trước đó và tạo phương tiện khởi động từ ổ USB hoặc đĩa CD/DVD.

Quảng Cáo

Yêu cầu

  • Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Vista (SP2) (yêu cầu quyền quản trị)
  • Khóa ngắn gồm 16 ký tự
  • Kết nối internet để kích hoạt

Tải xuống

Nhấn vào Download Acronis và làm theo các hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Tải xuống Acronis

Quảng Cáo

Hướng dẫn Cài đặt

Tìm đến vị trí bạn đã tải xuống Acronis® và nhấn đúp vào tập tin đó để bắt đầu quá trình cài đặt.

Nhấn Install để cài đặt ứng dụng.

Quảng Cáo

Nhấn Start application khi quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Đọc toàn bộ Thỏa thuận Giấy phép và chấp nhận để tiếp tục.

Hướng dẫn kích hoạt

Bước 1 – Tạo tài khoản

Nhấn Create account để tạo một tài khoản mới. Bạn cũng có thể đăng nhập nếu bạn đã tạo một tài khoản rồi.

Để tạo một tài khoản bạn sẽ cần cung cấp:

• Tên

• Địa chỉ email

• Mật khẩu

Nhấn nút Create account khi bạn đã cung cấp những thông tin này.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã dài gồm 64 ký tự. Hoàn tất các bước tiếp theo để nhận mã dài.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo tài khoản bằng liên kết dưới đây.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 2 – Kiểm tra email

Acronis® sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ email sử dụng trong bước trước.

Tìm email, mở ra và nhấn nút Confirm Your Account. Bạn sẽ có 5 ngày để hoàn tất bước này.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 3 – Đăng ký sản phẩm

Tiếp theo bạn sẽ được đưa đến tài khoản Acronis® trực tuyến của mình. Nhấn vào Product Registration ở phía bên trái và nhập chính xác mã ngắn gồm 16 ký tự vào ô trống. Sau đó nhấn Register.

Đọc và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Acronis® để tiếp tục.

Giờ đây bạn có thể truy cập mã dài gồm 64 ký tự trên tài khoản Acronis® trực tuyến của mình. Bạn cũng sẽ nhận được mã dài gồm 64 ký tự qua email.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 4 – Kích hoạt sản phẩm

Xác định mã dài gồm 64 ký tự của bạn. Sao chép và dán mã vào ứng dụng Acronis® và nhấn Activate.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Khởi động nhanh

Khi bạn đã gắn ổ SSD Kingston vào hệ thống, bạn có thể bắt đầu quá trình nhân bản.

Bước 1 – Khởi động ứng dụng

Mở ứng dụng Acronis® True Image OEM và nhấn Clone Disk.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 2 – Chọn phương pháp nhân bản

Chọn phương pháp nhân bản Automatic và nhấn Next.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 3 – Chọn đĩa nguồn

Chọn đĩa nguồn mà bạn muốn nhân bản và nhấn Next.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 4 – Chọn đĩa đích

Chọn đĩa đích mà bạn muốn nhân bản vào và nhấn Next.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 5 – Tóm tắt

Xác nhận rằng bạn đã chọn đúng đĩa nguồn và đích. Bạn cũng có thể xem lại các thay đổi đối với đĩa đích trong mục BeforeAfter. Nhấn Proceed để bắt đầu thao tác chuyển dữ liệu.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 6 – Chuyển dữ liệu

Một thông báo sẽ xuất hiện cho bạn biết đã đến lúc khởi động lại máy tính. Đóng tất cả các ứng dụng khác đang mở và nhấn Restart khi bạn đã sẵn sàng.

Hệ thống sẽ khởi động vào ứng dụng nhân bản Acronis® và thao tác chuyển dữ liệu sẽ bắt đầu.Khi thao tác chuyển dữ liệu đã hoàn tất máy tính của bạn sẽ tắt.

Tải xuống Acronis True Image và Hướng dẫn sử dụng - Kingston Technology

Bước 7 – Nhân bản hoàn tất

Quá trình nhân bản giờ đã hoàn tất. Khi máy tính đã tắt bạn có thể tháo đĩa nguồn ra khỏi máy tính. Bây giờ bật máy tính lên và bạn sẽ khởi động vào SSD Kingston.

Thông tin bổ sung

Để xem thêm thông tin liên quan đến phầm mềm Acronis® True Image™ OEM, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng Acronis

Lưu ý dành cho người dùng MAC và Linux

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Phần mềm Acronis® True Image™ OEM không tương thích với Mac OS hoặc các bản phân phối Linux.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *