Quĩ phòng hộ (Hedge Fund)

Khái niệm

Quĩ phòng hộ trong tiếng Anh gọi là Hedge Fund.

Quảng Cáo

Quĩ phòng hộ, hay còn gọi là quĩ tự bảo hiểm rủi ro, hay quĩ đối xung, là một khoản đầu tư thay thế được thiết kế để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự không chắc chắn của thị trường, sử dụng các chiến lược khác nhau để kiếm lợi nhuận chủ động cho các nhà đầu tư, đồng thời tạo ra lợi nhuận tích cực ở cả khi thị trường lên và xuống.

Mỗi quĩ phòng hộ được xây dựng để tận dụng các cơ hội thị trường nhất định. Các quĩ phòng hộ sử dụng các chiến lược đầu tư khác nhau và do đó thường được phân loại theo phong cách đầu tư. Có sự đa dạng đáng kể trong các thuộc tính rủi ro và đầu tư giữa các phong cách.

Quảng Cáo

Về mặt pháp lý, các quĩ phòng hộ thường được thiết lập dưới dạng quan hệ đối tác hợp danh. Các khoản đầu tư vào các quĩ phòng hộ thường có thanh khoản kém vì các quĩ này yêu cầu các nhà đầu tư giữ tiền trong quĩ ít nhất một năm, thời gian này được gọi là thời gian khóa. Việc rút tiền cũng chỉ có thể xảy ra vào những khoảng thời gian nhất định như hàng quý hoặc hai năm một lần.

Các hoạt động đầu tư của Quĩ phòng hộ thường tập trung vào giao dịch ngoại hối hơn là đầu tư kinh doanh truyền thống. Quĩ phòng hộ thường thực hiện các giao dịch có rủi ro cao, ví dụ đầu tư với tiền vay mượn hoặc bán cổ phiếu ngắn hạn, với mục tiêu mang lại lợi nhuận cao. Ngoài ra, quĩ phòng hộ cũng đầu tư vào nhiều loại tài sản như cổ phiếu dài và ngắn hạn, thu nhập cố định, giao dịch ngoại hối, hàng hoá và tài sản có thanh khoản thấp như bất động sản.

Quảng Cáo

Rủi ro khi đầu tư vào quĩ phòng hộ

Các quĩ phòng hộ thường có độ rủi ro cao, nhưng đó cũng chính là đặc điểm thu hút các nhà đầu tư vì rủi ro cao cũng đồng thời hứa hẹn lợi nhuận cao hơn.

Rủi ro của quĩ phòng hộ đến từ việc các nhà quản lý quĩ phòng hộ được trả phần trăm lợi nhuận từ quĩ, nhưng lại không phải trả phần trăm khi quĩ bị lỗ. Vì vậy, nhà đầu tư có nguy cơ mất toàn bộ tiền khi đầu tư vào quĩ phòng hộ.

Bên cạnh đó, các quĩ phòng hộ thường đầu tư vào các công cụ phái sinh có rủi ro rất cao vì hiệu ứng đòn bẩy. Quyền chọn phải được thực hiện trong một thời gian nhất định. Môt nhà đầu tư có dự đoán đúng về xu hướng thị trường trong dài hạn cũng có thể mất toàn bộ khoản đầu tư nếu một sự kiện rủi ro bất ngờ xảy ra trên thị trường.

Mặc dù có rủi ro cao, quĩ phòng hộ cũng đồng thời có tiềm năng đem lai lợi nhuận cao hơn nhiều loại hình đầu tư khác trên thị trường và điều này rất có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

(Nguồn: Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *