Phần mềm Seo Youtube, Google Maps

Đang cập nhât…

Quảng Cáo

Đơn vị thịt

Xem thêm: thịt là gì?

Thịt trong phần mềm Seo Youtube và Google Maps dùng để:

Quảng Cáo

 • Đơn vị trao đổi các tác vụ:
  • View video Youtube (like kết hợp trong view)
  • Comment video Youtube
  • Sub kênh youtube
  • Review địa điểm Google Maps
  • Click chỉ đường địa điểm Google Maps
  • Click và view link website gắn trên Google Maps
  • Tìm kiếm từ khóa và view website (click từ khóa suggest)
 • Dùng để gia hạn link Youtube khi hết hạn với phí gia hạn là: 20 thịt/ngày
 • Dùng để thêm/tái sử dụng link Youtube: 40 thịt/thêm hoặc tái sử dụng
 • Dùng để gia hạn link Map khi hết hạn với phí gia hạn là: 300 thịt/ngày
 • Dùng để thêm/tái sử dụng link Map: 500 thịt/thêm hoặc tái sử dụng
 • Dùng để trả phí khi nhận sub kênh Youtube: 100 thịt/sub (ngoài ra phải trả thêm thịt cho người sub kênh)
 • Dùng để trả phí khi nhận review Map: 300 thịt/review (ngoài ra phải trả thêm thịt cho người review).

Khi hết thịt (số thịt âm) thì bạn không nhận được tương tác từ cộng đồng nữa cũng như không thể thực hiện các thao tác thêm/tái sử dụng, gia hạn link…

Để cày thịt bạn chỉ cần khai báo một vài gmail rồi bấm CHẠY – cắm phần mềm chạy liên tục để cho các Gmail tự động đi tương tác.

Quảng Cáo

Để mua thịt bạn cần nạp tiền vào tài khoản sau đó bấm mua thịt trên phần mềm.

Định nghĩa thịt iClickNút mua thịt trên phần mềm Seo Youtube, Google Maps.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

“); $(‘#reply_comment’).load(‘/BinhLuan/AddComment’); var cmtBox = sentayho.com.vnlementById(strCmtBoxId); if (cmtBox != null) { if (cmtBox.nextElementSibling != null) { sentayho.com.vnllIntoView(); sentayho.com.vnllBy(0, -150); } } //HỎI HVK //$(‘#NoiDungBinhLuan’).offset.top; //$(‘#NoiDungBinhLuan’).focus(); }

Danh sách 57 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *