Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Nonprofit Organization (NPO) Tiếng Việt Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Chủ đề Thuế Quyên góp từ thiện Ký hiệu/viết tắt NPO

Định nghĩa – Khái niệm

Nonprofit Organization (NPO) là gì?

Tổ chức phi lợi nhuận là một doanh nghiệp đã được Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cấp tình trạng miễn thuế vì nó mang lại lợi ích xã hội và mang lại lợi ích công cộng.

Quảng Cáo

Các khoản quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận thường được khấu trừ thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp tạo ra chúng, và chính tổ chức phi lợi nhuận này không trả thuế cho các khoản đóng góp nhận được hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác kiếm được thông qua các hoạt động gây quỹ. Các tổ chức phi lợi nhuận đôi khi được gọi là các tổ chức NPO hoặc tổ chức 501, dựa trên mục mã số thuế cho phép họ hoạt động.

  • Nonprofit Organization (NPO) là Tổ chức phi lợi nhuận (NPO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Quyên góp từ thiện.

Ý nghĩa – Giải thích

Nonprofit Organization (NPO)

Quảng Cáo

Một tổ chức phi lợi nhuận phải phục vụ công chúng theo một cách nào đó, cho dù là thông qua việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc kết hợp cả hai. Họ cũng được yêu cầu công khai thông tin tài chính và hoạt động để các nhà tài trợ có thể được thông báo về cách thức sử dụng và mức độ sử dụng sự đóng góp của họ. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể tồn tại để tổng hợp các loại thu nhập và phân phối cho các tổ chức từ thiện khác.

Trước khi có thể nhận được quyết định miễn thuế, một tổ chức cần đăng kí yêu cầu trạng thái 501 từ IRS. Sau khi đăng kí và hoạt động, tổ chức phải duy trì sự tuân thủ với cơ quan nhà nước qui định các tổ chức từ thiện tương ứng. Điều này thường đòi hỏi một CIO (Giám đốc thông tin – Chief Information Officer) và đội ngũ kế toán chuyên dụng.

Quảng Cáo

Trong khi một số tổ chức phi lợi nhuận chỉ sử dụng lao động tình nguyện, nhiều tổ chức phi lợi nhuận lớn hoặc thậm chí có qui mô trung bình có thể yêu cầu một đội ngũ nhân viên, quản lí và giám đốc toàn thời gian được trả lương. Mặc dù có lợi thế về thuế đặc biệt ở các khía cạnh khác, các tổ chức phi lợi nhuận thường phải trả thuế lao động và tuân thủ các qui tắc nơi làm việc của tiểu bang và liên bang giống như các tổ chức vì lợi nhuận khác.

Các tổ chức phi lợi nhuận chỉ được phép cung cấp tài sản hoặc thu nhập cho các cá nhân dưới dạng lương công bằng cho các dịch vụ của họ. Tổ chức phải tuyên bố rõ ràng trong các giấy tờ tổ chức của mình rằng nó sẽ không được sử dụng cho lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của người sáng lập, nhân viên, người hỗ trợ, người thân hoặc cộng sự.

Definition

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ về các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm bệnh viện, trường đại học, tổ chức từ thiện quốc gia, nhà thờ…

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Nonprofit Organization (NPO)

Tổng kết

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Quyên góp từ thiện Nonprofit Organization (NPO) là gì? (hay Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Nonprofit Organization (NPO) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nonprofit Organization (NPO) / Tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Truy cập sentayho.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *