Đề bài

Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Quảng Cáo

Lời giải chi tiết

Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Quảng Cáo

Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì:

Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

Quảng Cáo

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Loigiaihay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *