Mostly” là trạng từ được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ giao tiếp và cả trong văn phong. Mostly trong vai trò là trạng từ nên có thể bổ nghĩa cho động từ thường, tính từ và trạng từ. Vì vậy mà được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau tùy thuộc vào cách dùng và ý nghĩa của câu. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về định nghĩa, cách dùng của trạng từ “Mostly” nhằm giúp đỡ người học trong quá trình học tiếng Anh.

1. Định nghĩa của trạng từ “Mostly”

Quảng Cáo

MOSTLY trong tiếng anh, cách dùng MOSTLY

(Minh họa trạng từ Mostly)

Quảng Cáo

Mostly là trạng từ được phát âm là /ˈmoʊst.li/ theo từ điển Cambridge. Mostly có nghĩa là hầu hết, chủ yếu. Khi kết hợp với các động từ thường, tính từ hay trạng từ đều được sử dụng khác nhau. Mỗi một từ loại sẽ có các cách kết hợp khác nhau tùy thuộc vào từ được kết hợp.

Quảng Cáo

Mostly có nhiều cách dùng khác nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh với các trạng từ đồng nghĩa. Hãy cùng tìm hiểu công thức và cách dùng của trạng từ này thông qua bài viết nhé!

2. Cấu trúc và cách dùng với trạng từ “Mostly”

Mostly (adv) = Mainly / Generally

(hầu hết, chủ yếu dưới mọi trường hợp, thời gian)

Mostly có thể xuất hiện trong câu để nhấn mạnh nghĩa hầu hết hay chủ yếu. Cấu trúc sẽ được sử dụng trong các ngữ cảnh phù hợp với nội dung cần trình bày của người học.

Ví dụ:

 • In the smaller towns, it’s mostly very quiet at night
 • Ở các thị trấn nhỏ hơn, hầu như rất yên tĩnh vào ban đêm
 • The band are mostly teenagers
 • Ban nhạc hầu hết là thanh thiếu niên
 • My work isn’t very varied. It’s mostly office work
 • Công việc của tôi không quá đa dạng, chủ yếu là công việc văn phòng

3. Cách phân biệt Most, Most of, Mostly và Almost

Các giới từ này khi được người học tiếng Anh sử dụng rất dễ gây ra nhầm lẫn. Nghĩa của các trạng từ tương tự nhau, cách viết, đọc gần giống. Đây là vấn đề cấp thiết của người học tiếng Anh nói chung.

MOSTLY trong tiếng anh, cách dùng MOSTLY

(Minh họa cách phân biệt các giới từ Most, Most of, The Most, Almost, Mostly)

Chức năng

Nghĩa

Most/ Most of

Từ chỉ số lượng

Hầu hết

Mostly

Trạng từ

CHủ yếu

Almost

Trạng từ

Gần như, sắp

1, Most+N có nghĩa là hầu hết, đa số và được sử dụng trong các ngữ cảnh phù hợp

Ví dụ:

 • His club is most reliable
 • Câu lạc bộ này thật đáng tin cậy
 • Most rice in Vietnam is exported
 • Hầu hết gạo ở Việt Nam đều được xuất khẩu

2, Most được sử dụng dưới dạng so sánh nhất của “much” hoặc “many”. Được người học tiếng Anh tham khảo và sử dụng

Ví dụ:

 • I love music the most
 • Tôi yêu âm nhạc nhất
 • Tom donated most money for this charity event
 • Tom đã quyên góp nhiều tiền nhất cho đợt từ thiện lần này

3, Most được sử dụng dưới dạng so sánh nhất của một số tính từ, trạng từ. Đây là dạng so sánh nhất của tính từ, trạng từ

Ví dụ:

 • Anna is the most beautiful girl in my class
 • Anna là nữ sinh đẹp nhất lớp tôi
 • Among those drivers, Tom drives the most carefully
 • Trong các lái xe đó, Tom lái xe cẩn thận nhất

4. Cách dùng Most of

1, Most of + N ( Đa số). Dưới đây là các ví dụ minh họa cho cấu trúc

Ví dụ:

 • Most of these letters were sent to me the other day
 • Phần lớn các lá thư này được gửi cho tôi từ hôm kia
 • Most of Kangaroo lives in Australia
 • Phần lớp Kangaroo sống ở úc

2, Most of + tính từ sở hữu + noun (hầu hết một số cái gì/người nào… của người nào). Dưới đây là các ví dụ minh họa cho cấu trúc này

Ví dụ:

 • Most of my clothes are black
 • Phần lớn quần áo của tôi là màu đen
 • Most of my dreams are about food
 • Hầu hết những giấc mơ của tôi là về thức ăn

3, Most of + the + noun (hầu hết một số hầu hết cái gì/người nào … ở đâu). Người học tiếng Anh nên xem các ví dụ để hiểu hơn về cấu trúc này

Ví dụ:

 • Most of the human body is water
 • Phần lớn cơ thể người là nước
 • I like most of the places I’ve been in Russia
 • Phần lớn tôi thích các nơi tôi đã đến ở Nga

4, Most of + us, them, you (hầu hết chúng tôi/họ/chúng/các anh). Dưới đây là ví dụ đáp ứng yêu cầu người học

Ví dụ:

 • Most of us love to travel
 • Hầu hết chúng tôi thích du lịch
 • Most of you are right
 • Hầu hết các bạn đều đúng

5, Almost = Nearly: hầu hết, hầu như, gần như. 2 mẫu cấu trúc này mang ý nghĩa giống nhau và được dùng trong các ngữ cảnh tương tự

Ví dụ:

 • Breakfast is almost ready
 • Bữa sáng gần như đã sẵn sàng
 • Their house is almost near ours
 • Nhà họ gần như bên cạnh nhà chúng tôi
WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Bài viết nhằm mục đích giúp đỡ người học tiếng Anh dễ phân biệt các trạng từ gây nhầm lẫn này. Các mục trong bài viết được liệt kê rõ ràng để người xem dễ dàng tìm hiểu. Tùy thuộc vào ý nghĩa người học muốn sử dụng mà các trạng từ này sẽ được dùng theo cách khác nhau. Nhiều trạng từ gần nghĩa sẽ gây khó khăn cho người học tiếng Anh. Vậy nên chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ mang lại kiến thức cần thiết cho người học cũng như người dạy tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *