Nếu có nhiều tài khoản user trên hệ thống, cách tốt nhất là sử dụng tài khoản user chuẩn để chỉnh sửa cài đặt và thiết lập các chương trình, ứng dụng trên hệ thống. Trong một số trường hợp khi bạn thiết lập ứng dụng hoặc chương trình nào đó đòi hỏi bạn phải chạy dưới quyền Admin.

Để đỡ nhầm lẫn cũng như không phải thao tác nhiều bước, bạn có thể tạo shortcut khởi chạy chương trình dưới quyền Admin mà không phải nhập mật khẩu.

Quảng Cáo

chạy chương trình dưới quyền Admin

Cho phép Standard User chạy chương trình với quyền admin

Để cho phép người dùng tiêu chuẩn chạy chương trình có quyền admin, bài viết sẽ sử dụng lệnh Runas tích hợp sẵn. Để bắt đầu, bạn cần biết hai điều trước khi bạn có thể làm bất cứ điều gì. Đầu tiên là tên máy tính và thứ hai là tên người dùng của tài khoản admin.

Quảng Cáo

Nếu bạn không biết tên máy tính, hãy nhấn Win + X, sau đó chọn tùy chọn System.

Thao tác trên sẽ mở cửa sổ System. Tại đây, bạn sẽ thấy tên máy tính của mình được liệt kê.

Quảng Cáo

Cửa sổ System
Cửa sổ System

Bạn có thể tìm thấy tên người dùng admin trong cửa sổ User Accounts. Đi tới Start > Settings > Accounts > Your Info.

Đi tới Start > Settings > Accounts > Your Info
Đi tới Start > Settings > Accounts > Your Info

Khi có thông tin chi tiết, bạn có thể tạo shortcut. Để làm điều đó, hãy nhấp chuột phải vào desktop và chọn tùy chọn New > Create Shortcut.

Tạo shortcut
Tạo shortcut

Thao tác trên sẽ mở ra cửa sổ Create Shortcut. Nhấp vào nút Browse và chọn ứng dụng bạn muốn người dùng chạy với quyền admin.

Trong trường hợp này, ví dụ đang chọn một ứng dụng đơn giản có tên là Search Everything. Ứng dụng này lập chỉ mục toàn bộ hệ thống để tìm file nhanh hơn và yêu cầu quyền admin để hoạt động. Bạn cũng có thể thiết lập Enhanced Search để tìm kiếm trên Windows 10.

Sau khi chọn ứng dụng, đây là giao diện của cửa sổ “Create Shortcut”.

Cửa sổ “Create Shortcut”
Cửa sổ “Create Shortcut”

Nhập lệnh sau vào đường dẫn file. Đừng quên thay thế ComputerNameUsername bằng các chi tiết thực tế.

runas /user:ComputerNameUsername /savecred

Lệnh đã hoàn thành trông giống như thế này.

runas /user:ComputerNameUsername /savecred “C:pathtofile.exe”

Nhấp vào nút Finish

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút Next để tiếp tục.

Nhập tên của shortcut và nhấp vào nút Finish.

Thay đổi biểu tượng
Nhấp vào nút Finish

Vậy là xong! Bạn đã tạo một shortcut tùy chỉnh cho chương trình của mình. Theo mặc định, shortcut bạn đã tạo sẽ không có biểu tượng thích hợp.

Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi biểu tượng bằng cách nhấp vào nút “Change Icon” từ cửa sổ Properties. Bạn có thể truy cập cửa sổ Properties bằng cách nhấp chuột phải vào shortcut, sau đó chọn tùy chọn “Properties”.

Nhập mật khẩu admin
Thay đổi biểu tượng

Khi bạn đã hoàn tất việc thay đổi biểu tượng, hãy nhấp đúp vào biểu tượng đó. Lần đầu tiên, bạn cần nhập mật khẩu admin. Nhập nó và nhấn nút Enter.

Điều hướng đến “Windows Credentials”
Nhập mật khẩu admin

Sau lần đầu tiên, bất cứ khi nào người dùng khởi chạy ứng dụng bằng shortcut bạn vừa tạo, ứng dụng đó sẽ được khởi chạy với quyền admin. Tùy chọn savecred trong lệnh trên sẽ lưu mật khẩu admin để người dùng có thể chạy ứng dụng với quyền admin mà không cần thực sự nhập mật khẩu.

Trên thực tế, nếu bạn mở Windows Credentials Manager và điều hướng đến “WindowsCredentials”, bạn sẽ thấy mật khẩu đã lưu.

Chọn Properties > Security
Điều hướng đến “Windows Credentials”

Nếu bạn muốn hạn chế người dùng chạy ứng dụng đích với tư cách admin, chỉ cần xóa shortcut hoặc xóa thông tin đăng nhập đã lưu khỏi Windows Credential Manager.

Thay đổi quyền

Mặc dù phương pháp shortcut thường hoạt động tốt nhất về tổng thể, bạn cũng có thể thay đổi quyền trên chương trình hoặc thư mục mà người dùng tiêu chuẩn cần truy cập. Tuy nhiên, điều này trở nên phức tạp. Mặc dù bạn có thể cấp cho họ toàn quyền truy cập để thực thi một chương trình, nhưng điều này sẽ không cấp cho họ quyền truy cập để chỉnh sửa những phần khác của hệ thống mà chương trình có thể yêu cầu, chẳng hạn như registry.

Tuy nhiên, nó đáng để thử. Điều này chỉ thêm khả năng chạy một chương trình có quyền admin đối với một chương trình hoặc thư mục cụ thể.

Điều hướng đến thư mục của chương trình. Trong các thử nghiệm, một số chương trình nhất định hoạt động chỉ bằng cách thay đổi quyền trên chính file thực thi, trong khi các chương trình khác yêu cầu quyền truy cập vào toàn bộ thư mục.

Nếu bạn đang cấp cho người dùng quyền kiểm soát thư mục, hãy nhấp chuột phải vào thư mục và chọn Properties. Chọn tab Security. Nếu bạn chỉ cấp quyền truy cập vào file thực thi, hãy nhấp chuột phải vào file thực thi và chọn Properties > Security.

Thêm người dùng và cấp quyền cho họ
Chọn Properties > Security

Chọn Edit. Chọn người dùng từ danh sách được cung cấp và thay đổi quyền thành “Full Control” trong Allow hoặc chọn “Add” để thêm người dùng mới và cấp cho họ toàn quyền truy cập.

Kích hoạt Standard User để chạy chương trình dưới quyền Admin không cần mật khẩu
Thêm người dùng và cấp quyền cho họ

Nhấn Apply để lưu các thay đổi của bạn. Bạn cần đăng nhập với tư cách admin để thực hiện việc này.

Chúc các bạn thành công!

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng Remote Desktop trên máy tính Windows 10
  • Kích hoạt và cấu hình Remote Desktop for Administration trên Windows Server 2003
  • 3 cách đơn giản kích hoạt tài khoản Guest trên Windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *