Khủng hoảng (Crisis)

Định nghĩa

Khủng hoảng trong tiếng Anh là Crisis. Khủng hoảng là môt sự thay đổi đột ngột hoặc là nguyên nhân của một quá trình, dẫn đến một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết ngay lập tức.

Quảng Cáo

Hoặc có thể hiểu như sau:

Khủng hoảng là một tình thế đã đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải có sự can thiệp ấn tượng và bất thường đề tránh hay để sửa chữa thiệt hại. (Theo tạp chí kinh doanh Havarrd)

Quảng Cáo

Quản trị khủng hoảng là một phần của hệ thống quản lí rủi ro của tổ chức. Đó là toàn bộ chương trình và giải pháp đc lên kế hoạch và chỉ đạo sát sao, quyết liệt nhằm kiểm soát khủng hoảng trong các tổ chức và công ty.

Mục tiêu của quản trị khủng hoảng

– Mục tiêu của quản trị khủng hoảng là ngăn ngừa và giảm tới mức tối thiểu hậu quả mà khủng hoảng gây ra, bảo vệ uy tín và danh tiếng cho tổ chức.

Quảng Cáo

Nội dung của quản trị khủng hoảng

Nội dung của quản trị khủng hoảng trong một tổ chức và doanh nghiệp gồm:

(1) Nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng

– Nguồn gốc của những khủng hoảng tiềm tàng đến từ:

+ Các lĩnh vực có nguy cơ cao như giao thông vận tải, hóa chất và dầu khí, chế biến thực phẩm, dịch vụ tài chính…

+ Tai nạn và thiên tai

+ Thảm họa về sức khỏe và môi trường

+ Lĩnh vực kinh tế và thị trường

+ Những nhân viên tệ hại

– Nhận diện những khủng hoảng có khả năng xảy ra

– Ưu tiên cho những khủng hoảng có khả năng xảy ra cao

(2) Chương trình phòng tránh nguy cơ

– Chuẩn bị chương trình phòng tránh khủng hoảng có bài bản , bằng cách lập bản kiểm toán khủng hoảng.

(3) Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ

– Lập kế hoạch giải quyết các sự cố bất ngờ giúp của công ty phản ứng chủ động và hiệu quả với những tình huống cụ thể, cho phép giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng, nhanh chóng lập lại trật tự bình thường.

(4) Nhận diện khủng hoảng

– Gián đoạn kĩ thuật (thay đổi công nghệ – kĩ thuật)

– Phản đối công chúng trước những thay đổi

– Cảnh cáo của các thanh tra xây dựng, y tế và môi trường

– Tin đồn và sự nghi ngờ dai dẳng

– Phàn nàn dai dẳng của khách hàng

– Các tiêu chuẩn quản lí lỏng lẻo

– Yêu cầu khẩn thiết của nhân viên cấp dưới

(5) Ngăn chặn khủng hoảng

– Ngăn chặn khủng hoảng ở đây được hiểu là những quyết định và hành động nhằm tránh cho khủng hoảng trở nên tồi tệ.

– Các nguyên tắc cơ bản:

+ Hành động nhanh chóng và quyết đoán

+ Con người là trên hết

+ Có mặt tại hiện trường

+ Giao tiếp tự do, cởi mở

(6) Giải quyết khủng hoảng

– Hành động nhanh chóng, không để khủng hoảng kéo dài gây ảnh hưởng xấu

– Thường xuyên thu thập và cập nhật thông tin để hành động cho phù hợp với tình hình

– Không ngừng nỗ lực giao tiếp

– Lập hồ sơ hành động, lưu trữ thông tin

– Người lãnh đạo luôn ở tuyến đầu

– Tuyên bố chấm dứt khủng hoảng đúng lúc

(7) Kiểm soát các phương tiện truyền thông

– Thận trọng khi tiếp xúc với giới truyền thông

– Chú ý khi cung cấp thông tin cho giới truyền thông

– Chọn người phát ngôn thích hợp, am hiểu tình hình và nắm vững vấn đề

– Thông điệp cho giới truyền thông phải phù hợp với các đối tượng khác nhau

– Chú ý các nguyên tắc cơ bản khi giao tiếp với giới truyền thông

(8) Học hỏi kinh nghiệm từ khủng hoảng

– Tuyên bố chấm dứt khủng hoảng

– Ghi chép lại công tác đối phó với khủng hoảng

– Rút kinh nghiệm từ khủng hoảng

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quan hệ công chúng, NXB Tài chính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *