Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải thường xuyên sử dụng hóa đơn để lưu thông tin, đặc biệt là hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Quảng Cáo

Hóa đơn bán hàng sẽ được phát hành và sử dụng dưới các hình thức sau:

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Quảng Cáo

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Quảng Cáo

Nội dung của hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng phải có các nội dung cơ bản sau:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

– Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng

Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định hóa đơn bán hàng được dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

– Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước vàkhông cần lập hóa đơn GTGT chohoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng.

– Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng.

Qua phân tích trên có thể thấy hóa đơn bán hàng là một loại giấy tờ được sử dụng phổ biến trong hoạt động mua bán hàng hóa hiện nay. Vậy hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là sale receipt.

Để Quý vị hiểu rõ hơn về khái niệm trên, chúng tôi xin đưa ra mẫu hóa đơn bán hàng bầng tiếng anh như sau:

Sales Receipt

Salesperson Date: Customer Phone number: Address: City State ZIP QuantityItem/DescriptionPrice/UnitTotal Cash

Visa/MasterCard/American Express

Expires Total Due

Trong đó:

-Saleperson đươc dịch sang tiếng Việt là người bán hàng;

-Customer được dịch sang tiếng Việt là khách hàng;

-Quantity được dịch sang tiếng Việt là khối lượng hàng;

-Item/Description được dịch sang tiếng Việt là mô tả hàng hóa;

-Price được dịch sang tiếng Việt là giá cả;

-Total được dịch sang tiếng Việt là tổng số tiền;

-Cash được dịch sang tiếng Việt là tiền mặt;

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *