Giấy phép kinh doanh là một hoạt động thường xuyên, phổ biến trên thực tế bằng việc cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiến hành đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp kiến thức về giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì cập nhật năm 2021!

Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì
Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì

1. Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

Đăng ký kinh doanh, bằng tên tiếng anh được hiểu là Business Registration. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, được hiểu là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Quảng Cáo

2. Cục quản lý đăng ký kinh doanh là cơ quan nào?

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (tiếng Anh: Business Registration Management Agency) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị chủ quản của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia – được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 9/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

3. Xin giấy phép kinh doanh làm ở đâu?

Xin giấy phép kinh doanh bao gồm nhiều giấy phép tùy thuộc vào loại hình mà người có nhu cầu chọn lựa. Do đó, có thể khái quát cách hiểu như sau:

Quảng Cáo

– Đối với các loại hình doanh nghiệp, như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, khi thành lập và đăng ký thay đổi thông tin, việc đăng ký kinh doanh thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

– Đối với loại hình hộ kinh doanh, thì cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quảng Cáo

– Đối với đăng ký kinh doanh hợp tác xã, sẽ căn cứ vào quy định tại Luật hợp tác xã năm 2012 là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Như vậy, xin giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà quý khách dự định thành lập và hoạt động trong tương lai.

4. Đi làm giấy phép kinh doanh cần những gì?

Đi làm giấy phép kinh doanh cần hồ sơ hoàn thiện về thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, cụ thể như sau:

  1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

  1. Đối với công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  1. Đối với công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  1. Đối với hộ kinh doanh

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

  1. Đối với hợp tác xã

– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Điều lệ;

– Phương án sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

5. Một số câu hỏi thường gặp

Giấy phép kinh doanh được cấp ở đâu?

DK giấy phép kinh doanh được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào loại hình hoạt động. Cụ thể là các cơ quan tại mục 3

Giấy phép kinh doanh lấy ở đâu

Bạn nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh ở đâu thì lấy giấy phép kinh doanh ở đó

Giấy phép kinh doanh ai cấp

Việc ai cấp căn cứ vào cơ quan mà bạn nộp hồ sơ, tại Mục 3 của bài viết này

– Luật ACC có thực hiện đăng ký kinh doanh không

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Hiện nay, Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn cung cấp các dịch vụ về đăng ký kinh doanh trên thực tế với giá cả hợp lý chi phí phải chăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *