(QBĐT) – Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đồng thời kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ cho đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, TP. Đồng Hới đã thực hiện thí điểm mô hình thành lập Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) trực thuộc các đảng bộ xã, phường. Qua gần 2 năm hoạt động, mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Chủ trương thí điểm thành lập ĐBBP tại khu phố có đông đảng viên được Thành ủy Đồng Hới thực hiện từ giữa năm 2012. Thời điểm trước khi thành lập ĐBBP ở các đảng bộ xã, phường, toàn TP. Đồng Hới có 327 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 261 chi bộ thuộc đảng ủy các xã, phường và 100% số thôn, tổ dân phố có chi bộ đảng. Đáng chú ý là, thành phố có 90 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường có trên 30 đảng viên, trong đó có 31 chi bộ có trên 50 đảng viên, đặc biệt có chi bộ có trên 100 đảng viên.

Quảng Cáo

Bạn đang xem: Đảng bộ bộ phận là gì

Từ thực tế các chi bộ có đông đảng viên dẫn đến việc tổ chức sinh hoạt cũng như hoạt động của chi ủy, chi bộ đã bộc lộ những vướng mắc, hạn chế. Để khắc phục thực trạng trên, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện đề án thành lập ĐBBP đối với các chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên; dưới ĐBBP có các chi bộ trực thuộc. Việc thành lập ĐBBP tại khu phố có đông đảng viên được thực hiện làm điểm tại phường Bắc Lý, sau mới triển khai ra các xã, phường gồm: Đức Ninh, Nam Lý, Đồng Phú, Đồng Sơn, và Hải Thành.

Quảng Cáo

Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện đề án thí điểm thành lập mô hình ĐBBP ở các đảng bộ xã, phường, TP. Đồng Hới đã thành lập được 31 ĐBBP, trong đó hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận được chia theo địa bàn dân cư, tổ dân phố và có từ 15 đảng viên trở lên nhưng tối đa không quá 30 đảng viên. Có thể nói, điểm thành công nhất của việc thành lập ĐBBP có chi bộ trực thuộc là đã tạo điều kiện thuận cho đảng viên sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tốt 3 tính chất trong sinh hoạt là tính giáo dục, tính chiến đấu và tính lãnh đạo.

Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị về xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Quảng Cáo

Từ đó, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nhờ sát cơ sở nên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân để đề xuất ý kiến phù hợp với tình hình thực tế hoạt động ở địa bàn dân cư. Mặt khác, thông qua, các chi bộ, ĐBBP đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, điều hành, quản lý các hội đoàn thể gắn với nhiệm vụ của địa phương và đề ra nội dung phong trào thi đua phù hợp với chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Điển hình là Đảng bộ phường Đồng Phú. Trước năm 2012, đảng bộ phường có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ có trên 50 đảng viên. Thực hiện đề án của Thành ủy, 4 chi bộ giờ đã trở thành 4 ĐBBP. Nhờ sự đồng thuận, nhất trí cao mà các ĐBBP đã làm tròn vai trò vừa là cầu nối triển khai các chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng, kịp thời đến với đảng viên, vừa chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xem thêm: Get Around Nghĩa Là Gì ? To Get Around Có Nghĩa Là Gì

Theo ông Trần Ngọc Dũng, Bí thư đảng ủy phường Đồng Phú, việc thành lập ĐBBP đã tạo chân rết vững chắc. Bên cạnh đó, đa số các cấp ủy chi, đảng bộ khu phố kiêm nhiệm chức danh trưởng ban điều hành hoặc trưởng, phó các đoàn thể khu phố nên rất gần dân, sâu sát tình hình thực tế tại khu phố. Vai trò cấp ủy còn thể hiện trong việc quản lý đảng viên chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị khu phố. Trong công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội ở khu phố, các chi, đảng bộ khu phố đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữa Mặt trận, đoàn thể với khu phố, tổ dân phố.

ĐBBP 2 trực thuộc đảng bộ phường Đồng Phú đã minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Ông Lê Thuận Chiến, Bí thư ĐBBP 2 chia sẻ, khi chưa thành lập ĐBBP, chi bộ 2 (tổ dân phố 2) có đến 118 đảng viên sinh hoạt và trở thành tổ dân phố có số đảng viên sinh hoạt đông nhất trên địa bàn thành phố. Do vậy, có phương án chia tách thành 4 chi bộ, đảng viên rất phấn khởi vì việc nâng chi bộ lên thành đảng ủy bộ phận với các tổ đảng trở thành chi bộ trực thuộc sẽ bảo đảm chất lượng sinh hoạt, đảng viên có điều kiện, thời gian thảo luận, góp ý, sửa chữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công và đề ra những giải pháp phù hợp để các hội, đoàn thể hoạt động nền nếp, ổn định.

Việc tách thành những chi bộ nhỏ trực thuộc ĐBBP, khâu quản lý đảng viên cũng được chặt chẽ, từng đảng viên phát huy được tính tích cực của mình trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó, cấp ủy cũng kịp thời phân tích những ưu, khuyết điểm và đánh giá kết quả công tác của đảng viên chặt chẽ hơn.

Đánh giá về công tác thành lập ĐBBP tại các khu phố có đông đảng viên, đồng chí Trần Thanh Sơn, Phó ban Tổ chức Thành ủy Đồng Hới cho biết, việc thành lập ĐBBP tại khu phố có nhiều chi bộ, đông đảng viên là đúng quy định và phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, mô hình ĐBBP ở các đảng bộ xã, phường bước đầu đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị khu phố và phát huy tác dụng tích cực trong tập hợp và vận động quần chúng.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Trong thời gian tới, định hướng của Thành ủy Đồng Hới là sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình đối với những chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên, đồng thời, nghiên cứu các văn bản liên quan để phát huy hiệu quả của mô hình theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *