sentayho.com.vn – Cùng tìm hiểu về CAL để mua đúng bản quyền cho doanh nghiệp của bạn!

Quảng Cáo

CAL là gì?

Khi nhận được báo giá Microsoft về các bản quyền phần mềm cho máy chủ như Win Server, SQL Server, thông thường PACISOFT sẽ kèm thêm các loại license có tên như sau:

License Windows Server 2019

Quảng Cáo

Win Server Standard: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic – có giá 3 triệu/license/ vĩnh viễn (mua tối thiếu 8 license = 21tr)

Win Server Datacenter: WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01045 – có giá 20tr/ license/ vĩnh viễn (mua tối thiểu 8 license = 160 triệu)

Quảng Cáo

License Windows Server 2019 CALs

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL – có giá 1 triệu/ license/vĩnh viễn

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL – có giá 800K/ license/ vĩnh viễn

License SQL Server

SQL Server Standard: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL – có giá 23 triệu/ license/ vĩnh viễn

SQL Server Standard: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd – có giá 100 triệu/license/ vĩnh viễn

SQL Server Enterprise: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd – có giá 390 triệu/ license/ vĩnh viễn

License SQL Server CALs

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL – có giá 5 triệu 900K/ license/ vĩnh viễn

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL – có giá 5 triệu 500K/ license/ vĩnh viễn

CAL là viết tắt của Client Access Licenses – Giấy phép truy nhập máy khách và giấy phép quản lý. CAL không phải là một sản phẩm phần mềm như Windows 10, Office 2019 (mà nhiều người nhầm tưởng mua CAL chính là mua License cho Windows bản quyền) mà là một giấy phép cấp cho người dùng quyền truy nhập vào các dịch vụ của máy chủ. CAL này chỉ áp dụng dưới 2 dạng là UserCAL (giá cao hơn) và DeviceCAL (giá thấp hơn 20%) và Áp dụng cho các sản phẩm sau:

Như vậy tại sao cần có CAL?

Có 2 loại CALs

Lấy ví dụ

Một hệ thống máy tính tại văn phòng, công ty PACISOFT… cần ít nhất các loại License sau:

License cho máy chủ (Server License):

Gồm hai loại license:

  • License cho hệ điều hành Windows trên máy chủ như Windows 2019 Server (tất cả các phiên bản) Windows 2008 Server (tất cả các phiên bản)
  • License cho ứng dụng chủ (Application Server) như Microsoft Exchange Server (tất cả các phiên bản); Internet Acceleration Server (tất cả các phiên bản) ; MS SQL Server (tất cả các phiên bản) …

License cho máy trạm (Client License) và các ứng dụng trên máy trạm:

Gồm license cho tất cà các ứng dụng nào được cài đặt trên máy trạm. Như: MS Office (tất cả các phiên bản) ; MS Visual Studio (tất cả các phiên bản); trong trường hợp các ứng dụng này được cài trên máy chủ, license cũng cần phải được áp dụng.

License cho quyền truy cập ứng dụng trên máy chủ (Client Access License – CAL):

Quyền truy cập máy chủ – Windows Client Access License hoặc ứng dụng chủ – Appication Server. Tức là cần ít nhất là Windows CAL và nếu có ứng dụng chủ cài trong hệ thống cần mua thêm Application Server CAL. Có hai loại CAL:

  • User CAL – quyền truy cập tính theo số lượng người dùng
  • Device CAL – Quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị

Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

Ví dụ:

Công ty A có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro ; 1 máy chủ cài Windows Server 2016 Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2014 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail.

Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2019 Standard; Exchange Server 2016 Standard; Office 2019 Standard OLP. Số lượng license công ty cần phải mua là:

License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2019 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2016 Standard – License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2019 Standard

Nguồn: sentayho.com.vn

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Tags: cấp phép Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *