Dưới đây là 7nghệ sĩ drag queen sở hữu ngoại hình điển trai sẽ làm cho bạn bất ngờ:

Matthew James Lent

Quảng Cáo

Nghệ danh: Pearl Liaison

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Joshua Miller

Nghệ danh: Rhea Litré

Dan Donigan

Nghệ danh: Milk

Jaremi Carey

Nghệ danh: Phi Phi O’Hara

David Sotomayor

Nghệ danh:Jade Sotomayor

Jason Carrion

Nghệ danh: April Carrion

Kurtis Dam-Mikkelsen

Nghệ danh: Miss Fame

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Mai Thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *